Women's Socks

White, Grey Dark | Stretch Nylon | Shoe Size 11