Yellow Socks

Stretch Nylon, Nylon, Spandex, Merino Wool