X Static, Nylon, Polyester, SilkSocks

X Static, Nylon, Polyester, Silk