White Socks

Thermolite, Merino Wool, Stretch Nylon