White Socks

Thermolite, Extra Fine Merino Wool Blend, Stretch Nylon