White Socks For Feet That Hurt

Thermolite, Cotton