White Socks

Stretch Nylon, Spandex, Extra Fine Merino Wool Blend