White Socks

Merino Wool, Stretch Nylon, Thermolite