White, Turquoise, Khaki, Grey DarkSocks

White, Turquoise, Khaki, Grey Dark