White, Turquoise, Blue, YellowSocks

White, Turquoise, Blue, Yellow