White, Red, Grey Dark, GreySocks

White, Red, Grey Dark, Grey