White, Red, Grey, Grey DarkSocks

White, Red, Grey, Grey Dark