White, Orange, Grey Dark, GreySocks

White, Orange, Grey Dark, Grey