White, Orange, Blue, YellowSocks

White, Orange, Blue, Yellow