White, Khaki, Grey DarkSocks

White, Khaki, Grey Dark