White, Grey Dark, Khaki, RedSocks

White, Grey Dark, Khaki, Red