White, Grey Dark, Khaki, GreySocks

White, Grey Dark, Khaki, Grey