White, Grey Dark, Blue Dark, GreySocks

White, Grey Dark, Blue Dark, Grey