White, Grey Dark, Blue Dark, BlueSocks

White, Grey Dark, Blue Dark, Blue