White, Grey Dark, BlueSocks

White, Grey Dark, Blue