White, Grey, Red, Grey DarkSocks

White, Grey, Red, Grey Dark