White, Grey, Grey Dark | ElasticSocks

White, Grey, Grey Dark | Elastic