White, Grey, Grey Dark, BlueSocks

White, Grey, Grey Dark, Blue