White, Grey, Grey Dark, BlackSocks

White, Grey, Grey Dark, Black