White, Grey, Black, Grey DarkSocks

White, Grey, Black, Grey Dark