White, Blue Dark | Stretch Nylon, Insulating Hollow Core PolyesterSocks

White, Blue Dark | Stretch Nylon, Insulating Hollow Core Polyester