White, Blue, Grey, Grey DarkSocks

White, Blue, Grey, Grey Dark