White, Black, Grey Dark, BlueSocks

White, Black, Grey Dark, Blue