Turquoise, White, Orange, YellowSocks

Turquoise, White, Orange, Yellow