Turquoise, White, Khaki, RedSocks

Turquoise, White, Khaki, Red