Turquoise, White, Grey, YellowSocks

Turquoise, White, Grey, Yellow