Turquoise, White, Blue, YellowSocks

Turquoise, White, Blue, Yellow