Turquoise, Orange, White, YellowSocks

Turquoise, Orange, White, Yellow