Turquoise, Khaki, Blue Dark | SpandexSocks

Turquoise, Khaki, Blue Dark | Spandex