Turquoise, Grey, White, YellowSocks

Turquoise, Grey, White, Yellow