Turquoise, Blue, White, YellowSocks

Turquoise, Blue, White, Yellow