Thermolite, Nylon, Stretch Nylon, SilkSocks

Thermolite, Nylon, Stretch Nylon, Silk