Stretch Nylon, X Static, Polyester, SilkSocks

Stretch Nylon, X Static, Polyester, Silk