Stretch Nylon, X Static, Nylon, SilkSocks

Stretch Nylon, X Static, Nylon, Silk