Stretch Nylon, X Static, Merino Wool, Elastic, Ptfe Treated PolyesterSocks

Stretch Nylon, X Static, Merino Wool, Elastic, Ptfe Treated Polyester