White Slouch Socks

Extra Fine Merino Wool Blend, Stretch Nylon