Red Socks

Olefin, Stretch Nylon, Extra Fine Merino Wool Blend, Nylon