Red, White, Khaki, Grey DarkSocks

Red, White, Khaki, Grey Dark