Red, White, Grey Dark, GreySocks

Red, White, Grey Dark, Grey