Red, Khaki, Blue Dark, OrangeSocks

Red, Khaki, Blue Dark, Orange