Red, Blue Dark, Khaki, BlackSocks

Red, Blue Dark, Khaki, Black