Purple Socks

Stretch Nylon, Polyester, Thermolite