Purple Socks

Polyester, Thermolite, Stretch Nylon