Purple, Khaki, Blue Dark, GreySocks

Purple, Khaki, Blue Dark, Grey