Purple, Khaki, Blue DarkSocks

Purple, Khaki, Blue Dark